سحر کبری

.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}

با سلام
چند ماه پیش ردی از سحر یافتم تا حدود چند ده متری این چاه پیش رفتم . اما آنرا نیافتم و ابطال سحر را سر قبری نزدیک این مکان گذاشتم . همانروز برای اولین بار این مسیر قنات توجه ام را بخود جلب نمود . نمی دانستم چیست گفتم احتمالا مسیر آب یا فاضلاب است . کم کم کنجکاوی ام شکفت و در مورد رشته قنات های بهشت زهرا تحقیق مفصلی نمودم که شما می توانید مطالب آنرا در همین سایت مشاهده کنید.
کبری نام شناسنامه ای مادرم می باشد . با تشکر از توجه شما .

Source: New feed

به خورشید می گفتند دو دو

در خواب دیشب شخصی به من گفت که ما به خورشید می گوییم دو دو . من نتوانستم این دو دو را از لحاظ رمل یا نجوم به خورشید ربط دهم . اما علتی هست که به خورشید دو دو می گویند . ریشه کلمه معلوم نشد اما مرا در کشف اسرار بهشت زهرا یاری داد . قطعه 22 بهشت زهرا کنار میدان اصلی بهشت زهراست .

پس میدان بهشت زهرا به منزله خورشید است . اما کنار میدان بهشت زهرا قطعه 80 واقع شده است .که در رمل هشت به معنای مرگ و خوف و خطر می باشد . بنابراین مجاورت مرگ با خورشید به معنای مرگ خورشید است . کنار قطعه 80 قطعه 81 است که اگر صفر هشتاد را به انتهای 81 بچسبانیم می شود 810 که 10 در رمل همان خورشید است که معنای مرگ خورشید را می دهد . همین اتفاق در قطعه 108 هم می افتد که باز به معنای مرگ خورشید است . برای فهم بیشتر مطالب قبلی را بررسی نمایید .

چون ادامه قطعات از 82 به بالا با جهشی بطول خیابان اصلی بهشت زهرا تا سر در شرقی می باشد . پس کل این خیابان طولانی و عریض معنای قطعه 81 یا عدد 810 یا قطعه 108 را دارد به معنای مرگ خورشید . و چون خورشید به خداوند نسبت داده شده . پس علامتی فراماسونری و شیطانی است . که بطور ناخودآگاه و بخاطر تسلط نیروهای شیطانی بر ذهن کسانی که نقشه بهشت زهرا را تهیه می کردند ایجاد شده است . آنها خودشان از این جریان خبری یا اطلاعی نداشته اند و برحسب نیازهای کاری و اداری چنین نقشه ای کشیده اند اما در اصل اسیر القائات ماورائی و برزخی گشته اند .الله اعلم .

Source: New feed

جعبه ارواح یا ghost box چیست ؟

ایده جعبه ارواح اولین بار توسط شخصی بنام فرانک عرضه شد . این روش شامل یک
منیع فرستنده و یک ماخذ گیرنده می باشد . و اساس کار روی تغییرات

است
که محیط طبیعی بر ذرات ارسالی گذاشته است . می توان این روش را به پازلی
تشبیه کرد . که در منبع تکه تکه هستند و وقتی این تکه ها به مقصد

می
رسند شخص منتظر می ماند تا شکلی از سر هم کردن این تکه ها بدست بیاورد .
بهترین چیزها برای ارسال و دریافت نویز ها می باشند . که می توانند

توسط
یک تولید کننده نویز بدست بیایند . این نویزها در محیط تغییر شکل یافته 
وقتی به گوش شما می رسند تداعی حرفی یا کلمه ای می کنند .

White Noise Theory for Paranormal Investigations

White Noise CD


The subject of white noise in the investigation of
EVPs (Electronic Voice Phenomena)
deserves a discussion. The topic is the object of much debate among
paranormal investigators and a lot of  misunderstanding among the general public.

Much of the latter is due to the movie “White Noise”. This
movie combined the subject of EVPs with ITCs (Instrumental TransCommunication –
basically video EVP with images instead of voices). Mix in the usual Hollywood twists and the result is pretty good movie
though not technically accurate explanation of the EVP phenomena.

White noise is the random non-descript static sound
produced by various electronic devices. The sound covers and combines all
wavelengths and frequencies. In this way it is like the color white which is
really a combination of all colors. Hence the name white noise – the combination
of all sounds. Examples of common white noise sources are the radio or
television static when
set to an empty channel, the hum of an electric fan motor and the babbling sound
of a fast movie stream or brook.

There are two theories on the use of white noise for EVP ghost investigations:

Theory 1

Using white noise during  EVP investigations relies on the
random sound reorganization theory of EVP formation. That theory holds that
entities take sounds in the ambient environment and somehow reorganize them into
coherent words for us to hear. By providing a white noise source (or at least
investigating near a white noise source) you are providing a base of raw sound
(“raw material”) for the entity to use to form communication. However, a
significant drawback to use this technique
the white noise can be hard to filter out later when you analyze your recordings
and can thus contaminate an otherwise good EVP recording.

White noise can be made from many sources. As previously
mentioned, a radio set to an empty channel, an electric fan or similar motor,
the babbling of a stream or a running faucet are all good sources of white
noise. Additionally, there are white noise generators available (often sold as
sleep aids) and software that will generate a white noise signal from a PC.

Theory 2

This theory is that white noise can be used to filter out background noise or
enhance EVPs when listening to recordings. To use white noise in this manner
place the EVP recorder player (or speaker) on one side of you and the white
noise source on the other sides. Stand (or sit) in the middle and turn both on.
As you listen to the recording the white noise source will either filter out
background noise on the recording and/or enhance any EVPs captured.

There is some evidence this may work. Noise canceling headphones is based on
a similar principle. These types of headphones play low levels of white noise
through the speakers to filter out surrounding noise and enhance the quality of
the audio. Some EVP researchers and paranormal investigators use noise canceling
headphones and find them very helpful.

Conculsion

The effectiveness of white noise for EVP recording is debatable. Some paranormal researchers insist it acts like an attractor, immediately drawing in any entities in the area like moths to a flame. Other researchers claim no significant increase in EVPs or other paranormal activity while using white noise and feel it’s more a distraction than a help (the white noise has to be filtered out later while trying to find possible EVPs). Further research is continuing.

Source: New feed

موزیک مورد علاقه شما اندکی پایین تر است ضمنا آهنگی که می شنوید از لیست پخش پایین سایت می باشد می توانید دانلود کرده قطع نموده ویا به آهنگ بعدی بروید دوستان برای افزودن آگاهی های شما عزیزان در مورد جهان پس از مرگ و اسرار جهان در ابتدای سایت مطالبی از ماورا گنجانده شده است . در جهان ارواح گروهی بنام ارواح نگهبان می باشند آنها تشکیلاتی فوق سری و پیچیده دارند که امورات را کنترل و برنامه ریزی و هدایت می نمایند برای هر جامعه ای با توجه به عمل آن جامعه برنامه و کد صادر می کنند عمل خوب یک جامعه کدهای خوب و عمل بد یا ضعیف یا خنثی کد متناسب خود را دارد بنابراین وجود کدهای نامناسب و بد و منحوس دلیل عمل نامناسب و بد و منحوس آن جامعه است و نیز بلعکس . با تشکر حمید رضا خسروی .