کله ای کنار خانواده

یک شب جمعه بود که من در قطعات جدید بهشت زهرا پرسه می زدم و دوربینم را پایین و نزدیک کمربندم گرفته بودم و

با وضعیت مسلسل با زاویه نود عکس می گرفتم . شب این صورت عجیب و غریب را کنار زانوی زنی که ایستاده و بالای

پسر بچه دیدم . و همان شب یک برون فکنی عجیب و وحشتناک هم داشتم .

صورتی عجیب کنار صورت من

من اگر اراده کنم از این نوع عکسها می توانم بگیرم ولی این کار را نمی کنم چون اعتقاد دارم که باید بدون اراده فرد

عکس گرفت و تمرکز و تلقین و… استفاده نکرد. به صورتی که کنار صورت من ایجاد شده توجه کنید .

صورتی بر درخت

گزارشاتی دریافت کردم در در منطقه صالح آباد بهشت زهرا می توان چیزهائی یافت به همین خاطر به محله سیزده آبان

رفتم و در انتهای این محله مسیر بازیافت است . این درخت را همانجا پیدا کردم . اطرافش چاله ها و کانالها و گودالهای

عمیقی است که برای مهار آب درست شده است . به بالای محل ترشح صمغ توجه کنید . صورتی عجیب نگاشته بر

تنه درخت خشکیده .

تصویری عجیب کنار مقبره دو برادر

این دو برادر در قطعه 26 بهشت زهرا نزدیک قبر سید احمد پلارک هستند که از قبرش بوی خوش عجیبی به مشام می رسد .

من اصلا توقع چنین چیزی نداشتم و آنروز فقط به سرعت از آنجا و قبور اطراف عکس می گرفتم که با این روبرو شدم . خیلی

عجیب است . خیلی .

نمای نزدیک . به تصویر حاصل از گل در آینه توجه کنید . 

موزیک مورد علاقه شما اندکی پایین تر است ضمنا آهنگی که می شنوید از لیست پخش پایین سایت می باشد می توانید دانلود کرده قطع نموده ویا به آهنگ بعدی بروید دوستان برای افزودن آگاهی های شما عزیزان در مورد جهان پس از مرگ و اسرار جهان در ابتدای سایت مطالبی از ماورا گنجانده شده است . در جهان ارواح گروهی بنام ارواح نگهبان می باشند آنها تشکیلاتی فوق سری و پیچیده دارند که امورات را کنترل و برنامه ریزی و هدایت می نمایند برای هر جامعه ای با توجه به عمل آن جامعه برنامه و کد صادر می کنند عمل خوب یک جامعه کدهای خوب و عمل بد یا ضعیف یا خنثی کد متناسب خود را دارد بنابراین وجود کدهای نامناسب و بد و منحوس دلیل عمل نامناسب و بد و منحوس آن جامعه است و نیز بلعکس . با تشکر حمید رضا خسروی .